Piteå Biogas

-klimatsmart fordonsbränsle och växtnäring

I Infjärden utanför Piteå har 17 lantbrukare gått samman och bildat bolaget Piteå Biogas med målsättning att producera biogas från sin egen gödsel. Biogasen kommer säljas som ett lokalt och miljövänligt drivmedel och på köpet höjer vi värdet på vår gödsel. Förhoppningen är att redan 2015 kunna påbörja byggnation och driftsättning av den gemensamma biogasanläggningen. Läs mer om oss och vårt projekt under fliken Om Piteå Biogas.

Den 18:e november 2014 kom så äntligen det positiva beskedet om att vi nu har beviljats miljötillstånd för att uppföra och driva en biogasanläggning på fastigheten Sjulsnäs 4:38 i Piteå kommun.

 

Det känns såklart kul att vi nu kan lägga detta till handlingarna och fokusera energi och resurser på det fortsatta arbetet med att realisera en biogasanläggning i Piteå.

Detta projekt stödjs av:

Piteå Biogas AB Orgnr 556887-1213 www.piteabiogas.se